<<VISSZA A GONGOKHOZ

 

A gong története

A kb. 6000 éves múltra visszatekintő gong az egyik legősibb, indonéz eredetű, de leginkább Ázsiában elterjedt hangszer. A legrégebbi példányokat Kínában találták a Guangxi Zhuang Autonóm Tartományban. Míg Európában a harang a hangszeres transzcendencia hordozója, addig Ázsiában, Délkelet-Ázsiában elsősorban a gong töltötte be ezt a funkciót. Elsősorban ősi rituálékban alkalmazták, a buddhista vallási tradíciók része volt, de zenekari hangszerként is megszokott volt, és a népzenében is szívesen megszólaltatták.

Mire használták a gongokat az ősi kultúrákban?

Kínai templomokban ezzel a szokatlan hangszerrel keltették fel a szellemek figyelmét, s igyekeztek megszerezni a jóindulatukat. Japán buddhistáknak nagyobb ceremóniákon és a napi rituálék során az imádság idejét jelezte. A zen-buddhisták umbannal, egy felhő alakú gonggal kísérték vallásos énekeiket. Kuya Shonin, a tizedik században élt japán buddhista utazó zarándoklása közben minden tizedik ima után megütötte a gongot; így akarta elijeszti a gonosz szellemeket.

A gong használata nem korlátozódott kizárólag vallási ceremóniákra, a hétköznapi élet történéseit is végigkísérte a hangja. Az ősi Kínában a munka kezdetét és a végét gongütéssel jelezték, de a törvényszékeken is ezt a jelzést használták. Az induláshoz és érkezéshez , például hajók kifutásakor, vagy hivatalos személyek érkezésekor is megütötték a gongot. Japánban kis gong hívta a vendégeket teaszertartásra. Voltak olyan gongok, amelyeket csak házasságkötéshez lehetett használni, s olyanok is, amelyeket születésnapra, temetésre, spirituális ceremóniákhoz. Szóló hangszerként az emberek közötti kommunikáció kedvelt eszköze volt, mivel segítségével nagy távolságokra lehetett eljuttatni üzeneteket. Innen ered a „talking gongs” elnevezés. Leírások szerint a Fülöp-szigeteken a szerelmespárok hosszú beszélgetéseket folytattak gongok segítségével, amikor nem volt módjuk a személyes találkozásra. Egyes szerzeteseknek megvolt az a képességük, hogy saját hangjuk frekvenciáját a gong frekvenciájához tudták igazítani, s ezáltal több száz láb távolságból is rezgésbe tudták hozni a hangszert. A szakrális célok és rítusok mellett tehát a mindennapi életnek is része volt a gong.

A gongok készítőit minden kultúrában nagy tisztelet övezte — kivételes szellemi erőt és lelkierőt tulajdonítottak nekik. Mielőtt a mesterek hozzákezdtek egy gong készítéséhez, több napon át böjtöltek és meditáltak, s csak az arra alkalmasnak tartott napon kezdtek hozzá a munkához. Megfigyeltem, hogy Kínában az emberek még ma is nagy tisztelettel érintik e hangszert, s nagy megbecsülésnek örvendenek a készítő mesterek. Az általunk forgalmazott gongokat Kína Wuhan tartományában gyártják, s a készítőnél magam választom ki a legjobbnak tartott hangszereket.

A hagyományok úgy tartják, hogy a gong hangjában fürödni egészséget jelent, de már megérintésük is erőt és boldogságot ad. Egyes bennszülött törzsek szerint a gong hangja még a viharok ellen is hatékony védelmet nyújt!

(A fotó a Java Galery archívumából való.)

Gong használata a nyugati kultúrában

A nyugati kulturális tradíciókban soha nem volt nagyon népszerű hangszer. Szinte csak a koncert termekben játszó szimfonikus zenekarokban lehetett megszólaltatni másodlagos effektként.

Gustav Mahler volt az első zeneszerző, aki gongot használt szimfonikus zenében, de megemlíthetjük Rachmaninov nevét is, aki Tam tam gongot alkalmazott zenéjében. A modern zenei világban Led Zeppelin „What is and What Should Never Be” c. dalában is hallgatjuk a hangját.

A gong zenei célú felhasználásán túl hétköznapi szokásokban, „világias” ceremóniáinkban változatlanul jelen van. Számtalan színházban gongütéssel jelzik az előadás kezdetét, múzeumokban gongütés figyelmezteti a látogatókat arra, hogy hamarosan zárnak. A kultúra szféráján túl a nyugati üzleti világban is egyre divatosabb a gong használata. Nem csak multinacionális vállalatok, hanem kisebb cégek is gyakran kezdenek gongütéssel fontos eseményeket: évzáró rendezvényeket, értekezleteket – ezzel kívánva, hogy a szerencse ne pártoljon el tőlük. Mert a gonghoz tartozó legerősebb hiedelem az, hogy szerencsét, egészséget, boldogságot hozó hangszer.

A gong az utóbbi évtizedben világszerte egyre népszerűbb eszköze a hangterápiának, a relaxációs, meditációs és spirituális gyakorlatoknak. Egyre többen élvezik a hangfürdő, gongfürdő, hangmasszázs, sejtmasszázs testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásait.

Miként használható a gong hangterápia céljára?

Minden ember szereti a gong hangját, mert a vibráció nyelvén szól hozzánk: nemcsak halljuk, hanem a testünkben is érezzük a rezgését. A hangok testre és lélekre gyakorolt hatása ősidők óta ismert volt Nepál, Tibet, Buthan, Mongólia, Kína és India kultúrájában. A rezgések emberre gyakorolt hatását a korai civilizációkban: Egyiptomban, Babilóniában és Perzsiában is tanulmányozták. Már akkor felismerték, hogy a szervezet öngyógyító folyamatait felébreszti és működésbe hozza.

Jóllehet az ősidőkre vonatkozó tudás rohamosan elvész, a rezgések emberre kifejtett jótékony hatására vonatkozó ismeretekből mégis sok fennmaradt legendák, hiedelmek, hagyományok, rítusok, tanítások, írások formájában.

A gongok gyógyító hatására vonatkozó ősi tanításokat a következőképpen lehet röviden összefoglalni:

Az egészség feltétele, hogy a szervezet rezgései harmonikusak legyenek. A gong hangját univerzális vibrációként, spirituális rezonanciaként definiálták, kozmikus energiaként, mely lecsendesíti és megtisztítja az elmét, s így az képes lesz kommunikálni az univerzális tudattal. A gong rezonanciáját a szférák zenéjének, hangját a bolygók rezonanciájának pompás mintázataként írták le. Ismeretük szerint a gong felhangjainak széles spektruma harmonizáló hatású, a fizikai testre gyakorolt jótékony hatásán túl inspirálja a lelket és a szellemet is. A test energiaközpontjaira gyakorolt hatásán keresztül tisztítja az aurát. A gong rezonanciája felébreszti a kreatív erőket, növeli a vitalitást.

A gong zeneterápiás, hangterápiás, rezgésterápiás használata az utóbbi években kezd elterjedni Európában. A keleti gong-meditációból nőtt ki a mai nyugati hangmasszázs, mint terápia. A hangmasszázs fizikai hatást gyakorol a testünkre. Mivel testünk háromnegyede vízből áll, és a víz a hanghullámokat kiválóan továbbítja, a hangok által keltett rezgések eljutnak minden egyes sejtünkhöz. Mindenki könnyen meggyőződhet róla, ha a teste tetszőleges pontja közelébe helyez egy gongot, s megütögetve rezgésbe hozza; egész testében érezni fogja a vibrációt.

(Fotó: Szilágyi Zoltánné - Készülődés Devya gong meditációjára - New York, Riverside Church, 2007. március.)

Milyen eredményeket várhatunk a gong terápiás célú használatától?

Egészségmegőrző és gyógyító hatásáról egyaránt vannak tapasztalatok. A hangterápia és zeneterápia lelkes kortárs hívei szerint egy gong koncertet meghallgatni már fél egészség. Spontán formája a gyógyulásnak. A gong hangjaiban fürödve az emberek rövid idő alatt megnyugodnak, megszabadulnak a stressztől, az izomtónus feszültsége oldódik, a légzés szabályossá válik, a test hőmérséklete alacsonyabb lesz, megszűnik a káosz, a negativitás, az ellenállás. Minden mentális erőfeszítés, erőlködés nélkül elvezetődnek a meditáció állapotába – a gong „dolgozik” helyettük. Ha megszólaltatják a gongot, a hangok áradásával együtt sokan átélik az érzelmek áradását is. Én magam még alig találkoztam olyan emberrel, akinek ne szökött volna könny a szemébe hatalmas gongom leírhatatlanul felemelő hang-óceánját meghallva. Tapasztalatok szerint a gongot megütve a legnagyszerűbb rezonancia keletkezése élhető át, mely átjárja a testet és a lelket, hatására az emberek mentálisan kiegyensúlyozottabbá válnak. Sok ember beszámol a gong fájdalomcsillapító hatásáról is. Ezt a tényt kutatási eredmények is alátámasztják, ugyanis a 110 Hz-es rezgés eredményesen csillapítja a fájdalmakat.

A gong hangszer jellemzői

A gong fémből készült kerek, lapos idiofon ütős hangszer. Leggyakrabban rézből vagy bronzból készül, de a nikkel és ezüst, illetve a réz és ón ötvözet is kiváló alapanyagul szolgál. Többféle megmunkálás, szín és forma ismert, azonban mindegyiket nevezhetjük gongnak. Néha hangolják is; elsősorban az anyag vastagságától függ a hangmagasság.

A hangszert ütővel hozzuk rezgésbe. Különböző ütők használatosak: puha filc ütők, keményebb textil borítású ütők és egészen kemény, gumi felületű ütők.

Néhány ismert gong típus, a teljesség igénye nélkül: Chau gong, Jin gong, Fen gong, Tiger gong, Jin ban gong, Hand gong, Xian jia gong, Tam tam gong, Opera gong, Wind gong, Lion gong.

Hogyan hozhatjuk rezgésbe a gongot?

A gongot kemény vagy puha ütőkkel ütjük meg. Minél nagyobb a hangszer, annál puhább ütőt érdemes használni. Próbáljunk ki többféle ütőt, ugyanis mindegyikkel más hangot lehet gerjeszteni. A kemény ütő érces, zengő, éles hangot ad, puha filces ütő használata meditatív állapot eléréséhez ajánlott, míg a gumival borított ütőt gyakran az alfa-állapot eléréséhez használják. Akkor keletkezik a legerősebb rezgés, ha közepéhez közel ütjük meg a hangszert, míg ha a széléhez közelebb, akkor a rezgés gyengül. Először egészen lágyan üssük meg a gongot. Ha nagyméretű gongot használunk, először melegítsük fel azáltal, hogy a középpontjától távol alig érintve, de szaporán ütögetjük, vagy mint a képen látható, lámpával világítjuk meg. A vibráció ezzel már elkezdődik. Kísérletezzünk sokat, vizsgáljuk meg, milyen ütővel és ütéstechnikával milyen rezonancia jön létre. Érdemes négy-öt különböző méretű és keménységű ütőt alkalmazni. A gonghoz vásárolt kemény ütőkön túl a doboláshoz használt félpuha és puha ütők is jól használhatók.

(Fotó: Szilágyi Zoltánné - Devya gongja)


Gong mint forma szimbólumvilága

Szimbólumok minden kultúrában megtalálhatók – a legendákon, mítoszokon túl a művészetekben is. Szimbólumnak nevezzük azt, amiről egy kultúra úgy hiszi, hogy többlet jelentése van, azaz jelképpé válik. A szimbólumok jelentést hordoznak, továbbítanak és megőriznek. Lehet szimbólum egy kép, egy név, bármi, ami sajátos többletjelentéssel bír.

Az archaikus kultúrákban a kör mint forma az örökkévalóság szimbóluma, a tökéletesség, a menny és a világegyetem, azaz a mindenség jelképe. A kör olyan őstípusú jelkép, mely a teljesség, a beteljesedés, az összesség egyetemes szimbóluma. Ugyanakkor mágikus tulajdonságokkal is felruházták – régi korok tapasztalata szerint egységes védelmet nyújt a gonosz erőkkel szemben.

Számtalan gongon láthatunk több kört. A szemes gong például, mely felfogható hármas körnek is, a testet, a lelket és a szellemet jelképezi. A belső kör a szellem, a külső kör a test, a középső pedig a lélek. Lehet azonban a létezés három síkja szimbólumának is tekinteni.


Különleges hangszerek különleges igényekhez

Akik a gongok hangjának éltető energiáival dolgoznak, jól tudják, mennyire fontos, hogy úgy a magasabb, mint a mélyebb hangokat könnyen meg lehessen szólaltatni. A gongok legmélyebb hangjai el tudnak lazítani, míg a magasabb hangok fel tudják szabadítani a különböző blokkokat, hogy az energiák szabadon áramolhassanak, s a magas hangok által feltöltődhessünk friss, egészséges energiával.

A vietnami gongok hangja lehet nyugtató hatású, ám dinamikus, kreativitást serkentő felhangjai által a hangokkal való kezelések új perspektíváját tárja fel. E gongokat nem kell erősen ütni ahhoz, hogy hangosan és gazdagon megszólaljanak.

A vietnami gongok terápiás közegben sokoldalúan felhasználhatók: alkalmazásuk segítséget jelenthet legmélyebb bensőnk ápolása, gondozása terén, továbbá terapeuták számára új lehetőséget jelenthetnek szakmai eszköztáruk bővítéséhez.
Hogy gongja vásárlásakor Ön egyszerűen és tudatosan dönthessen, következzék néhány információ és tanács:

Első lépésként határozza el és fogadja meg, hogy vásárlás előtt nem sajnál időt szánni a gong körültekintő kiválasztására.

Második lépésként fogalmazza meg magában a gonggal szembeni elvárásait. Tisztázza, milyen célra vásárolja, milyen szükségleteket kell kielégítenie a gongnak. Például mekkora helységben fogják használni, kik, hányan, milyen célra.

Harmadik lépésként döntse el, melyek azok a tulajdonságok, melyek az első lépésben megfogalmazottak szerint döntési kritériumok lehetnek. Például hangterjedelem, hangszín, méret, súly, megjelenés, tárolhatóság, felfüggesztési lehetőség, beszerzési ár.

Negyedik lépésként a fenti kritériumok értékelése után szűkítse le a számításba jöhető gongok körét két-három modellre, méretre.

Ötödik lépésként gyűjtsön információt a forgalmazókról. Például mióta vannak jelen a piacon, szakértők-e a hangszerek területén, milyen képzettségük van, honnan szerzik be a gongokat, hány típust forgalmaznak, van-e raktárkészletük. Kérjen tőlük tanácsot. A jó forgalmazók mindig a legjobb, a vevői igényekhez leginkább illeszkedő hangszert fogják Önnek javasolni, hiszen tudják, az elégedett vásárló a legjobb reklám!

Hatodik lépésként gyűjtsön információt az árakról, szállítási határidőkről, feltételekről. Mérlegelje, a legolcsóbb gongra van szüksége, vagy a legjobb minőségre. A gong akkor ér igazán sokat, ha érzelmileg is kötődünk hozzá, ha úgy érezzük, ez a legjobb választás. Ne feledje, a gong nem divatcikk! Legtöbbször egy életen át megtartjuk, sőt generációkon keresztül használhatják.

Végül, hetedik lépésként, gondos mérlegelés után hozza meg vásárlási döntését, azaz vásárolja meg álmai gongját! Ismerje meg, szerezzen róla és vele minél több tapasztalatot és bízzon benne, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket.

 

Érdemes tudni ...

Hogy a használaton kívüli gongokat lehetőség szerint fektetve tároljuk.

Hogy a falra akasztott gongok tartó kampóit nagyon erősen rögzítsüka falba, mive a rezgések hatására a kampók észrevétlenül kilazulhatnak, s ez balesetet okozhat.

A gongokat tiszta vászon textibe csomagolva tároljuk.

Időnként tiszta puha ecsettel tisztítsuk át a gongok első és hátsó oldaát egyaránt.

A természetes anyagból készüt függesztő zsinórt cseréljük le hegymászók átal használt is használt erős zsinórokra, ugyanis a rezonancia hatására a pamut zsinórok észrevétenü elvékonyodhatnak és könnyen elszakadhatnak.

A nagy átmérőjű, nehéz gongok biztonságos és kényelmes mozgatása, szállítása gyakran okoz fejtörést. A következő mozdulatsorok segítségével akár tok nélkül is megerőltetés nélkül tudjuk szállítani terjedelmes gongjainkat úgy, hogy nem kell tartanunk attól, meghúzódik a hátunk vagy a derekunk.

1. Guggoljunk le az élére vagy peremére állított gong mellé, s tenyerünket fordítsuk felfelé, a vállunkkal megegyező magasságban tartva.

2. Ekkor kinyújtott tenyerünk közepébe a másik kezünkkel igazgassuk be a gong kötelét.

3. Lassan, egyenes derékkal emelkedjünk fel, s máris indulhatunk a hangszerünkkel.

Ha kérdése van, vagy a témához kapcsolódó további információra van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba >> legators@t-online.hu

 

Az információk felhasználásával és az eszközök használatával kapcsolatos figyelmeztetés:

A weboldalon megjelenő valamennyi információ tájékoztatásul szolgál, s nem feltétlenül azonos az egzakt tényeken alapuló orvostudomány konzekvenciáival. Legjobb tudásunk és szándékunk alapján adjuk közre az oldalon szereplő szövegeket továbbgondolás és az érdeklődés felkeltése céljából, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása az olvasó saját felelősségére történhet, az oldalon leírtak alkalmazásából fakadó esetleges közvetlen vagy közvetett károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

 

Kulcsszavak: gong hangszer, chau gong, tam-tam gong, wind gong, vietnami gong, gong ütő, hand gong, yun gong, tiger gong, kínai gong, tibeti cintányér, hangkalap, gongállvány, hangterápia, hangfürdő, hangmasszázs