<< VISSZA A TERÁPIÁS HANGVILLÁKHOZ

 

FEDEZZÜK FEL A HANGVILLÁKAT!
Tények és tippek, hogyan használhatjuk a hangvillákat egészségmegőrzéshez és gyógyításhoz

"Szókimondóbban beszél és tisztábban az egészséges test a maga hibátlan összhangjában, és a föld értelméről beszél."
(Fridrich Nietzsche: Így szólott Zarathusztra. )


1. BEVEZETŐ
Az egészség a tét!

Nem számítanak újdonságnak a következő megállapítások — már a régi korok bölcsei is tudták, de a jelenkor tudósai is igazolják -, miszerint testünket atomok alkotják, melyek meghatározott frekvencián rezegnek. S emellett energiájuk is van. Dr. John M. Ortiz amerikai zeneterapeuta hasonlatával élve, mintha testünkben egy egész szimfónia zengene, mintha minden szervünk együtt muzsikálna. Ha egészségesek vagyunk, a zenekar jól szól, a zene harmonikus, és örömünket leljük benne. Azonban ha akár csak egyetlen hangszer is hamisan szól, úgy az az a zene már nem fog tetszeni, mivel diszharmonikussá válik.A negatív érzelmek, testi betegségek diszharmóniát eredményeznek. Kutatók egy kísérletben azt vizsgálták, mi történik a testünkben, ha mérgesnek, haragosnak, reménytelennek, csalódottnak, betegnek érezzük magunkat? Hamar világossá vált, hogy testünk biokémiája azonnal megváltozik, ha megszűnik a harmónia. Ezen az állapoton sokféleképpen lehet segíteni, többek között a hangok, rezgések erejével. Olyan hangokkal és rezgésekkel, melyek szinte áthangolják a testet. Mondhatnánk úgy is: egészségre hangolják a testünket. A hangoknak nagy ereje van.

A biorezonancia jelenségének kutatói szerint minden objektumnak, így az emberi testnek is van egy alapvető rezgése, és ha rá tudunk hangolódni erre a frekvenciára, ha szervezetünk vibrációja szinkronban van ezzel az alapvető vibrációval, úgy egészségesebbekké válunk, a magunkkal való kapcsolatunk gazdagabbá válik. Hasonló ez ahhoz a vélekedéshez, miszerint földünknek is megvan a saját frekvenciája, és jó hatása van ránk, ha összhangba kerülünk ezzel a rezonanciával. Mindannyian hallottunk már kántálást vagy zsoltárok éneklését, hiszen minden jelentős vallás használja e hangrezgéseket—a fizikai síkon megfigyelhető kedvező hatásokon túl a speciális frekvenciák meghatározott gondolati mintákat is felidéznek a lelkünkben, szellemünkben.

Mint ahogyan a zongorát időnként be kell hangolni, hasonlóképpen a testünket is behangolhatjuk az egészséges működésre. Hangvillák használatával ugyanis testünk biokémiája azonnal megváltozik, működése harmonikus egyensúlyba kerül, előnyös hatást gyakorol az idegrendszerrel, izomzatra, szerveinkre. Testünk másodpercek alatt ellazulhat, mélyen relaxált állapotba kerülhet.

A harmóniára és testi-lelki egészségre vágyó embereken egyre inkább erőt vesz az elégedetlenség, ami arra készteti őket, hogy valami új felfedezést tegyenek, szakítva a nyugati hagyományos orvoslás kínálta megoldásokkal. A hangvillák terápiás célú használatával való egészségmegőrzés egy olyan kibontakozóban és terjedőben lévő szemléletmód következménye, mely a hangok energiáját állítja az egészség szolgálatába.

A nyugati tudományos gondolkodás számára azonban nehezen elfogadható eljárás a hangvillák egészségvédő, gyógyító célú használata, mivel alkalmazásukat nem könnyű elfogadható, véglegesnek tekinthető szabályokba foglalni. Mégis, a tényekkel törődni kell még akkor is, ha nem könnyű, vagy akár lehetetlen is tudományos definíciókat alkotni. A hangvillák terápiás célú alkalmazása nem válhat a konzervatív gondolkodás áldozatává.

A terápiás hangvillákkal való kezelések racionális és szisztematikus tényleírására nagy szükség van. Ám az emberi problémák soha nem azonosak, mégha sok hasonlóságot is mutatnak. Az azonosságok és különbözőségek miatt viszont nehéz bemutatni a kezelések végtelen sok változatát. Minden kliens esetében valami mást, valami csak neki megfelelő megoldást kell alkalmazni.

Az alapkezelések rendszerbe foglalásának leírásával kapcsolatos nehézséget az adja, hogy a hangvillás kezeléseknél élő tapasztalatokkal van dolgunk, melyek nehezen engedelmeskednek a rendszerezésre irányuló törekvéseinknek. Mindezek ellenére megpróbálok vázlatos leírást adni a hangvillás kezelések legtipikusabb módszereiről. Kísérletet teszek arra, hogy leírjam a nyugatias gondolkodás és beszéd racionális fogalmaival és szavaival, mi is megy végbe az emberben a terápiás hangvillákkal való kezelések alatt. Olyasmit kell szavakkal leírni, aminek nem lehet minden egyes részletét pontosan definiálni.

Elöljáróban el kell fogadnunk azt a tényt, hogy nem létezik tipikus kezelés. Nem is lehetséges, mivel minden eset sajátos, egyéni jellegzetességeket mutat. Ezért félrevezető lenne bárkinek a praxisából kiemelt részletre, megoldásra mint “tipikusra”, vagy mint “jellemzőre” tekinteni. Mivel minden eset sajátos, egyéni feltételekkel bír, ezért nincs általánosan alkalmazható technika. Mindig a kliens szükségleteihez kell igazítani a módszereket. Bizonyos esetek egyfajta, más esetek másfajta módszert igényelnek. Az itt bemutatott eljárások egyike sem vezet szükségszerűen egy bizonyos eredményhez - ezek csak a lehetőséget biztosítják ahhoz, hogy az ismeretek birtokában mindenki szabad elhatározása alapján cselekedjen.

Mielőtt rátérünk az egyes eljárások részletes bemutatására, vessünk egy pillantást arra: a hangterápiás kezelések végső eredményéről alkothatunk-e objektív képet? Álláspontom szerint ez csak akkor lenne lehetséges, ha erről a terápiáról lennének olyan megcáfolhatatlan állítások, pontosan dokumentált eredmények, melyekhez hasonlíthatnánk a saját kezeléseink eredményeit. Ezek hiányában elsősorban a gyakorló terapeuták, természetgyógyász orvosok összegyűjtött tapasztalatainak megismerése jelentheti a lehetőséget annak megragadására, milyen eredményeket várhatunk el - általában. Nem nehéz azonban annak belátása, hogy szükséges figyelembe venni a személyiségbeli különbségeket is. Például lehetnek olyan kliensek, akik csak azért utasítják el a hangterápiás kezelést, mert nem eléggé divatos, vagy éppen kétségek gyötrik amiatt, mert a módszer még nem ismert széles körben.

S azt is figyelembe kell vennünk, hogy sem a világ, melyben élünk, sem pedig az emberi test és psziché nem statikus. Mindig minden változik. Emiatt nem számíthatunk arra, hogy a jelenben a hangvillahasználat múltbeli eljárásainak mechanikus ismétlése ugyanazt a hatást fogja kiváltani, mint valamikor korábban.

2. ELEMI KÉRDÉSEK
Ki, mit, miért?


Kezdjük egy fogas kérdéssel: milyen egészségügyi problémák orvosolhatók terápiás hangvillákkal?

A terápiás célra készített hangvillák olyan rezgési energiát közvetítenek, melyek figyelemreméltó hatást gyakorolnak testünkre, lelkünkre, szellemünkre egyaránt. Kutatói és lelkes alkalmazói szerint a következő előnyök várhatók a terápiás célú hangvillák rendszeres használata által:

 • Gyorsan ellazult állapotba kerülünk a számunkra megfelelő rezonanciájú hangvilla használatának következtében.
 • Rövid idő alatt enyhülnek a szellemi és testi feszültségek.
 • Javul a koncentrációs készség.
 • Kedvező hatással van az agyi működésre.
 • Egyensúlyba hozza az idegrendszert.
 • Elősegíti a bal és a jobb agyféltekék harmonikus működését.
 • Növekszik a test energiaszintje.
 • A csakrarendszeren, meridiánokon, akupunktúrás pontokon keresztül irányítottan és koncentráltan lehet vezetni az energiát, ezáltal az energiamezőben keletkezett energiablokkok sikerrel oldhatók.
 • Bizonyos frekvenciatartományban fájdalomcsillapító hatása figyelemre méltó.
 • Mivel a rezgések serkentik a szenzoros idegsejteket, melyek összeköttetésben vannak a szervekkel, így optimalizálható és serkenthető az egyes szervek, testrészek működése.
 • Stimulálni lehet a fizikai test érzékeny energiamezőit, elősegítve ezzel a harmóniát és minden gyógyulási folyamatot.

Akik rendszeresen használják a terápiás hangvillákat, olyan tapasztalásokat szerezhetnek, amelyek mindeddig rejtve maradtak előttük: rezgéseik elősegítik a jó egészség megtartását vagy visszaszerzését.

Kiknek javasolt a terápiás hangvillák használata?

Nem kell zenésznek lenni ahhoz, hogy a hangvillákat terápiás célra használhassuk. Alkalmazásuk bárki által könnyen elsajátítható. A precízen behangolt hangvillák használatát könnyű megtanulni, egyszerű használni, s alkalmazóinak beszámolói szerint hatásuk csodálatos. Így bárki igénybe veheti saját maga használatára vagy kliensei kezelésére. Az alternatív gyógyászat területén működő gyógyítók, szolgáltatók, orvosok, fájdalomcsillapítással foglalkozók körében is népszerű eszköz. Használata javasolt reiki, masszázs, rehabilitáció, jóga, hipnózis, pszichoterápia, meditáció, akupresszúra, álomértelmezés területén egyaránt. Wellness központok számára is alapvető felszerelési eszköz.


3. AZ ÉRZÉKELÉS ÉS ÉSZLELÉS FONTOSSÁGA
Az észlelés a kezdete mindennek

 

A külvilággal érzékszerveink útján állunk kapcsolatban. Bajosan tudnánk eligazodni a mindennapokban, ha nem volnánk képesek látni, ízlelni, tapintani, szagolni és hallani. Természetesnek tartjuk, hogy túlnyomó részben a fülünkön keresztül észleljük a hangokat. Ugyanakkor nemigen jut eszünkbe, hogy más érzékcsatornákat is használunk, ha a hangvillák rezonanciájának észleléséről van szó: a bőrünket, az egész testünket.

Mint a képen is látható, amikor a hangvillát rezgésbe hozzuk, a levegőben a rezgések hatására sűrűsödések és ritkulások keletkeznek. A sűrűsödések és ritkulások a levegő nyomásingadozásával járnak, s ez a nyomásingadozás eljut a fülünkhöz, és a dobhártyát rezgésbe hozza. A rezgések a belső fülbe vezetődnek, majd a hanginger hatására agyunkban hangérzet keletkezik. Azonban a levegőn át érkezett hangokat a bőrünkkel, a testünkkel, a csontjainkkal is képesek vagyunk érzékelni. Fontos tapasztalatokra tehetünk szert, ha nem vagyunk restek fejleszteni a hangok észlelését - nem csak a fülünkön át. Ha gyakran veszünk kézbe hangvillát, hamarosan azt fogjuk tapasztalni, hogy pallérozottabbá válik az észlelésünk, nem esik nehezünkre figyelmünk befelé irányítása. Ezáltal fejlesztjük ‘“test-tudatosságunkat” is, melynek pozitív velejárója a szellem tudatosságának növekedése is. Az érzékelést is tanulni kell!

Végezzünk szokatlan gyakorlatokat érzékeinkkel! A hangvillák különös használatbavétele szinte bárhol elvégezhető, s már napi pár perces gyakorlás után azt vesszük észre, hogy a számunkra fontos ingerek iránti érzékenységünk jelentősen növekedett. A terápiás célú hangvillák használatától jobb eredményeket várhatunk el, ha nemcsak preferált érzékszervünket, a hallóképességünket edzük, hanem a bőr és a test általi érzékelésünket is fejlesztjük.

Terapeutaként dolgozva hangvillákkal, az első kezelések előtt végeztessük el a kliensekkel is a következő érzékelést fejlesztő gyakorlatokat. Eleven érzékekkel jobban fogják tudni hasznosítani a rezgések energiáit.

Érzékelés-gyakorlat

E gyakorlat végrehajtásához bármilyen terápiás hangvilla alkalmas, kivéve a Crystal Tuner-t.

Első lépésként vegyünk kézbe például egy OM hangvillát. Csukjuk be a szemünket, s a rezgésbe hozott hangvillát emeljük a fülünkhöz. Próbáljuk meg figyelmünket teljes egészében a hangvilla hangjára irányítani.

Figyeljük meg, milyen a hangszín, milyen erős a hang, mennyi idő alatt halkul el, milyen a hangmagasság, mit hallunk, ha a hangvillát távolítjuk a fülünktől, vagy ha közelítünk hozzá.

Második lépésként ismét csukjuk be a szemünket, s a rezgésbe hozott hangvilla rezgő szárát, vagy a szárak végét gyengéden érintsük hozzá az ajkunkhoz.

Figyeljük meg, ajkunk melyik részén, mekkora területen érezzük a rezonanciát, milyen intenzitású a rezgés, hogyan változik az erőssége, mennyi idő alatt szűnik meg teljesen. Mivel a rezgést “letesteljük”, így többször egymás után végezzük el ezt a gyakorlatot, mivel a rezonancia rövid idő alatt elhal - minél erősebben nyomjuk a hangvillát az ajkunkhoz, annál hamarabb.

Harmadik lépésként a rezgésbe hozott hangvilla szárát érintsük hozzá testünk bőrfelületének különböző pontjaihoz: az arcunkhoz, kézfejünkhöz, karunkhoz, hasunkhoz, talpunkhoz.

Figyeljük meg, találunk-e különbséget a különböző érzékelési pontok között, a bőr vastagsága, a bőr alatti zsírszövet vastagságának különbözősége befolyásolja-e a rezonancia érzékelését. Adjuk át magunkat a hangok keletkezése és hanyatlása által keltett érzéseknek.

Negyedik lépésként mutató- és középső ujjunkkal tapogassuk ki a koponyaalapon elhelyezkedő sziklacsontot. Ezt az alakja után piramisnak is nevezett csontot - mely magába zárja a dobüreget és a belső fület, melyben halló- és egyensúlyozó szervünk van - a fülünk mögött találjuk. Többször is érintsük meg, hogy kellőképpen tudatosodjon bennünk a helye. Ezt követően a rezgésbe hozott hangvilla nyelének végét becsukott szemmel nyomjuk hozzá a sziklacsontunkhoz.

Figyeljük meg, milyen hangot hallunk, hol és milyen intenzitással érezzük a rezonanciát, érezzük-e az egész koponyánkban a rezgéseket, milyen különbözőséget fedezünk fel az előző lépésekben megismert gyakorlatokhoz viszonyítva.


Szeretne még többet megtudni?

Az észlelés fejlesztésének itt bemutatott érdekes, egyesek számára talán egyenesen meghökkentő módszere Dr. John Beaulieu természetgyógyász orvos és zeneszerző elgondolásán alapszik.

A gyakorlat célja a saját “belső hangunk” meghallása, mely valójában a saját idegrendszerünk működésének hangja - állítja a hangvillák terápiás használatának szakértője.

Teremtsük meg az elmélyült figyelem, a befelé való figyelés lehetőségének külső feltételeit. Válasszunk egy olyan csendes helyet, ahol senki sem fog bennünket zavarni. Helyezkedjünk el kényelmesen, csukjuk be a szemünket. Lélegezzünk egyenletesen. Figyeljük, ahogy a mellkasunk emelkedik és ereszkedik. Gondolatainkat engedjük szabadon áramolni: keletkezni és elszállni. Váljunk nyitottá az “itt és most” elfogadására. Kisvártatva egy olyan magas hangot fogunk hallani, amely ahhoz hasonlít, mint amikor a tv-ben nincs adás, és csak egy sistergő hang hallható. Az a hang, amit belülről hallani fogunk, a saját idegrendszerünk hangja. Testünk rezonál ezzel a legmélyebb, legbensőbb hanggal, amelyre “hangolva” vagyunk. Idővel figyeljünk a változásokra is. Figyeljük meg, hogy a hanghoz milyen érzések, esetleg képek, színek, érzelmek társulnak. Sokan beszámolnak arról, hogy egyszer csak azt veszik észre, hogy spontán módon belépnek a teljes csend birodalmába, a “szent helyre”, majd innen visszatérve azt tapasztalják, hogy a belső hang az idegrendszerük működésének következtében, azzal együtt megváltozott. Amikor már képessé válunk arra, hogy meghalljuk a saját idegrendszerünk hangját, használva a hangvillákat, észre fogjuk venni a változást, hallani fogjuk a különbséget. Azt fogjuk tapasztalni, hogy gondolataink, érzéseink, testi működésünk képes megváltoztatni saját belső hangunkat.


4. A HANGVILLÁK HELYES TARTÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA
Már az első lépés döntő

Ebben a szakaszban azt vesszük közelebbről szemügyre, hogyan tehetjük könnyebbé a munkánkat azzal, hogy helyesen fogjuk és tartjuk a hangvillákat, s alkalmas módon hozzuk rezgésbe.

Talán felmerül az olvasóban a kérdés: miért olyan lényeges, hogyan fogunk kézbe egy olyan egyszerű eszközt, mint a hangvilla? Mi sem egyszerűbb ennél, megfogjuk, hozzáütjük az asztallaphoz, ennyi az egész - vélik sokan. Nézzük meg módszeresen, ismerjük meg pontosan az egyes lépéseket.

Első lépés: csuklónkat, ujjainkat tartsuk lazán. Figyeljünk rá, hogy sem az alkarunk, se a könyökünk se legyen feszes.

Második lépés: mutató- és hüvelyk ujjunkkal fogjuk meg a hangvilla szárát. A fogáspont a hangvilla párhuzamos szára és vége között kb. félúton legyen. Lényeges, hogy a kezünk ne érintkezzel a hangvilla párhuzamos száraival, mert ezzel akadályoznánk a szabad rezgésben.

Harmadik lépés: hozzuk rezgésbe a hangvillát. Ám mielőtt megismerkednénk ennek módjával, tisztázzuk azt a nem mellékes kérdést, hol legyen a hangvilla szárának megütési pontja. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a megütési pont minél közelebb van a hangvilla nyeléhez, annál nehezebb rezgésbe hozni, s minél közelebb van a hangvilla szárainak szabad végéhez, annál könnyebb rezgésbe hozni.

A hangvilla megszólaltatására több lehetőségünk is van:

 • A legegyszerűbb és leggyakoribb megszólaltatási mód, ha hozzáütjük valamely csontos testrészünkhöz, például a kézfejünkhöz, térdünkhöz, esetleg a tenyerünkhöz.
 • Hasonlóképpen megszokott mód, hogy valamely szilárd tárgyhoz, például valamely bútordarabhoz ütjük hozzá a hangvilla szárát.
 • Terapeuták kényelmi szempontok miatt gyakran használnak úgynevezett aktivátort. Ez olyan, többnyire kerek, korongnak kinéző, fából vagy egyéb rugalmas anyagból készült tárgy, melyhez a hangvillát ütve, az könnyen rezgésbe jön. Az aktivátor kicsi, könnyű, a hangvillával együtt könnyen szállítható, mindenhol a kezünk ügyében lehet.
 • Gömbfejű gumiütővel hozzuk rezgésbe a hangvillát. Ennek a módszernek az a lehetséges hátránya, hogy mindkét kezünket leköti, s a kezelés folytonosságát megszakítja, ha az ütőt minden egyes ütéshez fel kell vennünk, majd le kell tennünk.

Súlyokkal ellátott hangvillák megszólaltatásának módszere

Kezdjük az elnevezéssel. A súlyokkal ellátott hangvillákat gyakran nevezik Otto Tuners-nek. Az otto az osteophonic rövidítése, mely összetett szó jelentése: osteo= csont, phonic = hang. Legtöbbször a csontokhoz, gerincoszlophoz, a merev, feszes ízületekhez, fájdalmas területekhez, akupunktúrás pontokhoz, meridiánokhoz érintve használjuk.

Ha szeretnénk kihasználni a súlyokkal ellátott hangvillák minden előnyét, legjobb, ha a következő tanácsot követjük: használjunk aktivátort! Ez a javaslat különösen az alacsony rezgésszámú - pl. 34 Hz, 50 Hz, 68.05 Hz, 128, 136.10 Hz - hangvillákra vonatkozik, melyeknek igen hosszú száruk van. Emiatt könnyen megesik, hogy az erőbevitel hatására a két szár összeütődik, s ezért meg kell ismételni a mozdulatot. Az aktivátornak bármely pontjához hozzáüthetjük a hangvillát - a pereméhez éppen úgy, mint a lapos tetejéhez. Mivel az aktivátor alapanyaga kellően rugalmas, így használatával könnyebben elkerülhető, hogy a hangvillák szárai összeütődjenek. Aktivátor nélküli megszólaltatás legjobb módja, ha a hangvillát a súlyoknál érintkezve a tenyerünk külső feléhez ütjük. Akik munkájuk végzéséhez használják a súlyokkal ellátott hangvillákat, első alkalommal szánjanak néhány percet a gyakorlásra.

Gyakran elkövetett apró hibák

 • A hangvilla párhuzamos száraihoz közel fogjuk meg a hangvillát, emiatt az ujjainkal “letesteljük” a rezgéseket.
 • Gyenge ütéssel hozzuk rezgésbe a hangvilla szárait, emiatt a rezonancia rövid ideig tart.
 • Nagy erővel szinte odacsapjuk a hangvillát valamely tárgyhoz, s a keletkező csörömpölő hang kifejezetten kellemetlen a fülnek.
 • A leghosszabb szárú hangvillákat olyan erőteljesen ütjük meg, hogy a szárai rövid időre egymáshoz ütődnek.
 • Az erős ütés következtében keletkezett durva hanghatások miatt a hangvilla tiszta rezgésképébe nemkívánatos rezonanciák is belépnek.

Nüanszok fontossága

Álljon itt egy olyan fogás, amelynek segítségével a hangvillák rezonanciája a legnagyobb hatékonysággal hasznosul. Ahhoz, hogy a hangvillákat jól használjuk, a helyes megszólaltatás még nem elég: a rezgésben lévő hangvillát tudnunk kell szabályszerűen tartani. Ennek megértéséhez közelebb visz bennünket, ha egy rövid kis kitérőt teszünk a fizika világába, s megértjük, hogyan, honnan, milyen irányba tartanak a rezgések.

Amikor a hangvilla szárait ütés hatására rezgésbe hozzuk, a két szár nyugalmi helyzetéből kimozdul. A légrészecskék rezgésekor állandó alakú hullámmozgás keletkezik és terjed tova a levegő rugalmas közegében. A keletkezett rezgések a 2. pontban található képen látható módon "tolja" maga előtt a levegőt, mintegy lökéshullámokat képezve. A levegő nyomásingadozását érzékeljük, amint a levegőben terjedő rezgések a levegőben mint közegben sűrűsödéseket és ritkulásokat idéznek elő.

A rezgések azonban - mint tudjuk - nemcsak a levegőben, hanem szilárd testekben és folyadékokban is jól terjednek. A hanghullámok különböző anyagokban terjedve azonban eltérő mértékben veszítenek az energiájukból, mivel eltérő mértékben nyelődnek el különböző anyagokban. Vízben például a hang terjedési sebessége nagyobb, mint a levegőben. (Ez a magyarázata annak, miért érhető el erőteljesebb hatás, ha a hangtálak rezgéseit közvetlenül a testbe vezetjük.)

Emiatt fontos, hogy a hangvilla rezgéseit, a levegőben keletkezett nyomásingadozást szinte “irányítsuk” az egész test, a fül, vagy valamely testrész irányába. A már rezgésben lévő hangvillát olyan pozícióban tartsuk tehát, hogy a keletkezett hanghullámok egyenesen a test irányába tartsanak. Ez azt jelenti, ha a hangvilla négyzetes alakú rezgő szárainak az éle irányul a test felé, úgy a hang a füllel kevésbé hallható, a testben a rezonancia kevésbé érzékelhető.

Képzeljük el, hogy mi történik, amikor egy koncerten egy nagy teljesítményű hangszóró előtt állunk, s hogyan érzékeljük ugyanezeket a hangokat, amikor mellette vagy mögötte vagyunk? Nyilvánvaló, hogy sokkal intenzívebb a hangérzet, amikor a hangszóró membránjai közvetlenül felénk sugározzák a hangokat. Nincs ez másként a hangvillák rezonanciájával sem.

Ha Önök azok közé tartoznak, akik terapeutaként gyógyító munkájukhoz használják a hangvillákat, úgy számos előnyét látják annak, ha figyelnek erre az egyáltalán nem elhanyagolható “apró” kis részletre. Például takarékoskodhatnak saját maguk és klienseik idejével, hiszen rövidebb ideig tartó kezeléssel is ugyanazt a hatás érhető el, mint kevésbé figyelmes és tudatos tartástechnikával.

Gyakorlat

A következő gyakorlat elvégzéséhez olyan hangvillára van szükségünk, melynek viszonylag hosszú szárai vannak - az OM hangvilla például kiválóan alkalmas erre a célra. Üljünk le egy olyan méretű tükör elé, melyben láthatjuk az egész felsőtestünket.

Hozzuk rezgésbe a hangvillát, s tartsuk a fülünktől kb. tíz cm távolságra. A két ujjunk között kezdjük el a tengelye körül lassan forgatni, s figyeljünk arra, mikor milyen a hangerősség. Figyeljük meg - látással és hallással egyaránt -, hogy a hangvilla szárai milyen pozícióban vannak, amikor legerősebben halljuk a hangokat, és milyen pozícióban, amikor a leggyengébben.

 

5. ELLENJAVALLATOK
Mindig vannak kivételes esetek

 

A legtöbben úgy tartják, a hangvillás kezelések nem árthatnak az embereknek, nemkívánatos mellékhatásokkal nem kell számolni. Ez a legtöbb esetben így is van. Vannak azonban olyan esetek is, amikor nem árt az elővigyázatosság, hiszen sem ellenőrzött keretek között elvégzett klinikai vizsgálati eredményeken alapuló kutatási beszámolók, sem múltbeli tapasztalatokon alapuló megfigyelések szisztematikusan feldolgozott háttéranyagai nem állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogyan reagál a hangvillás kezelésekre az emberi szervezet, ha például valakinek beépített szívritmus-szabályozója van. Ezért a következő esetekben nem ajánlott, vagy csak különös elővigyázatosság mellett javasolt a hangvillák terápiás célú használata:

 • terhesség
 • pacemaker
 • fémallergia
 • fém implantáció.

Ezért azt javaslom, a terapeuták minden hangvillás kezelés előtt tisztázzák klienseikkel, nem áll-e fenn valamely állapot a fent felsoroltak közül.


6. MIT, MIÉRT, HOGYAN?
A típusismeret és módszerismeret haszna

 

A hangok energiáival való gyógyítás a nyugati modern világban a tudomány és az emberek számára szinte elveszítette a jelentőségét. Ezért korunkban e folyamatok történéseit kell lefordítani érthető, modern fogalmakra. Ám a hangvillákkal való munkára is érvényes az a megállapítás, miszerint használatukat a tényleges gyakorlat révén, nem pedig könyvekből tudjuk leginkább megtanulni. Ehhez azonban szükséges az is, hogy ismerjünk paktikus és hasznos alapszabályokat, melyeket körültekintően és kreatívan alkalmazhatunk. Ahhoz, hogy akár az egyéni használó, akár a terapeuta tudja, mely probléma orvoslásához mely hangvilla típust érdemes használnia, nem vele született tehetség vagy adottság dolga, hanem alapos típusismereten és figyelmességen alapszik.

Régi igazság, hogy a figyelmes és intelligens terapeuta kezelései ritkábban jutnak zsákutcába, mivel jobban észre tudja venni a jelentéktelennek tűnő dolgokat is. Ha nincs híján az intuíciónak és az érzelmi gazdagságnak, úgy nem kell attól tartania, hogy mechanikusan fogja követni a megismert alaptechnikákat. Ha valaki szinte automatikusan követi a szabályokat és praktikus rutin szerint dolgozik, akkor a sajátos problémákra nehezebben fog jó megoldásokat találni.

Az egyes technikák leírásával, alapvető jellemzőinek bemutatásával az a célom, hogy a technikák szinte korlátlan változatosságában használható rendszert képezzek. E leírásokra úgy tekintsünk, mint néhányra sok más között. Akkor lehetnek különösen hasznosak számunkra, ha nem dogmaként tekintünk rájuk, hanem saját módszereink kialakításához vezető utunk első lépcsőfokainak tartjuk őket.

A közzétett, egyszerűen megtanulható eljárások hozzásegíthetik az embereket egy kiegyensúlyozottabb, egészségesebb szemléletmódhoz és élethez, a terapeutáknak pedig kiindulópontot jelenthetnek kezeléseik szakszerű megtervezéséhez és megvalósításához.

A leírás következő fejezeteiben az alábbi hangvillák és hangvilla készletek alkalmazhatóságát fogjuk részletesen szemügyre venni (a leírások nem minden esetben követik a felsorolás sorrendjét):

 • OM
 • Crystal Tuner
 • Whole Body Tuners
 • Chakra Set
 • Brain Tuning Forks
 • Vital Set (Sharp)
 • Planetary Set
 • Otto Tuners
 • Whole Body Tuners
 • Energy Tuner
 • OM oktáv
 • Otto Tuners Set
 • Nerve Fork
 • DNS "Mi" Fork
 • Ostero

A első három hangvilla használatának elsajátítása jó alapot teremt ahhoz, hogy későbiekben ahangvilla szeteket megfelelően tudjuk használni. További előny, ha ezekkel a hangvillákkal kezdjük a gyakorlást, hogy az OM és a Whole Body Tuners hangvillákkal az egész test kezelhető, egészségmegőrző, harmonizáló hatásuk következtében mindenki számára ajánlható.

Mindegyik hangvillához és hangvilla-készlethez két mintakezelés leírását találhatja az olvasó. Az első példa segítő nélküli használathoz ad ötletet (amikor önmagunk kezelésére vállalkozunk), a második példa pedig mások számára, vagy terápiás közegben való használatra (terapeuta által végzett kezelés) vonatkozik.

Gyakran elkövetett apró hibák

A terapeuták nem a kliens pillanatnyi szükségleteihez igazítják az alkalmazott módszereket. Nem veszik figyelembe, hogy bizonyos esetek egyfajta, más esetek másfajta módszert igényelnek.


7. OM hangvilla
A hangokból merített nyugalom

 

Az otthoni egyéni használók és gyógyítók körében méltán az egyik legnépszerűbb hangvilla az OM. Hangjának hallgatása mindenkiben egyfajta egyensúlyt hoz létre. Hangzása végtelenül erős belső vonzást gyakorol az emberekre. Hangja nemcsak megnyugtat és gyönyörködtet, hanem bizalommal árasztja el lelkünket a létezés mindenhatósága iránt. Hangjának teljessége megszólítja a tudattalanunkat is. Számos használója nem hétköznapi szavakkal írja le, milyen emelkedett lelkiállapotot idéz elő ez a rezonancia. Az OM hangvilla használatának élménye összeköt bennünket a létezés legmélyebb rétegeivel és legtávolabbi gyökereivel.

Rezgésszám:

Kétféle rezgésszámú OM hangvilla ismert. Az egyik az úgynevezett közép OM, melynek rezgésszáma 136.10 HZ. Ez a leggyakrabban használt klasszikus OM frekvencia. Mint zenei hang: Cis. Létezik egy másik, úgynevezett mély OM hangvilla is, melynek rezgésszáma 68.05 Hz.

Az OM hangvilla használatától várható előnyök:

 • Az OM hangvilla ősi rezgése az univerzum legmélyebben értelmezett, legmegnyugtatóbb hangja. Energiája a tudattalanból a tudatos irányába haladva spirituális energiává alakul, mely hozzásegít önmagunk mélyebb megértéséhez.
 • Mozgásba hozza az elakadt, pangó energiát.
 • Testet-lelket nyugtató, lazító hatása miatt a stresszoldás hatékony eszköze.
 • Sikerrel használható egyéb alternatív kezelésekre való felkészítéshez, például masszázs, reiki, hipnózis, pszichoterápia, wellness programok, meditáció, relaxáció.
 • Szenvedélybetegek alapkezelésének kiegészítése, például drogfüggőség, alkoholfüggőség.
 • Gyermeki hiperaktivitásból származó magatartás-problémák kezelése.
 • Az alacsony frekvenciájú és a klasszikus közép OM hangvillák együttes használata sajátságos gyógyító frekvencia-intervallumot képez, mely kiváló fájdalomcsillapító hatású. (Az alacsony rezonanciájú OM hangvilla önmagában ritkán használatos.)


Ötletek gyakorlati alkalmazásra

1. Példa önmagunk kezelésére

A következő példabeli hangvillahasználat célja egy nyugodt, békés, relaxált állapot megteremtése.

Egy klasszikus hangolású (közép) OM hangvillára van szükségünk, s néhány percnyi időre. A gyakorlat bárhol és bármikor elvégezhető: ébredés után még az ágyban fekve, munkahelyi pihenőidőben, autóban ülve, a konyhában főzés közben, fürdőkádban ...
Ha reggel, közvetlenül felkelés előtt vagy után használjuk, úgy áldásos hatását egész nap élvezhetjük.

A már megismert módon rezgésbe hozott hangvillát emeljük a bal fülünk közelébe, kb. 1-3 cm-re a fülkagylótól. Tartsuk ott egészen addig, míg teljesen el nem halkul a hangja. Ez a megütés erejétől függően húsz-negyven mp lehet. Ezt követően hozzuk ismét rezgésbe a hangvillát, majd tegyük a jobb fülünk közelébe, s tartsuk ott a teljes lecsengési idő alatt.
Az eljárást tetszés szerinti ismétléssel végezhetjük.

Javasolt minimális ismétlésszám három, javasolt maximális időtartam húsz perc. A sorozatot a jobb fülünknél fejezzük be.

2. Példa terápiás közegben való használatra

A következő példabeli terápiás hangvillahasználat célja az egész test pihentetése és a feszes hátizmok lazítása, enyhe háttájéki fájdalmak enyhítése.

Eszközigény: 2 db klasszikus (közepes) OM hangvilla.

Ennél az eljárásnál a terapeuta a hangvilla rezgéseit a hangvilla szárán (nyelén) keresztül közvetlenül a testbe vezeti.

A kliens hason fekszik a kezelőágyon, a terapeuta pedig a rezgésbe hozott hangvillák szárát (nyelét) szimmetrikusan, a gerincoszlop két oldalán gyengéd, ám határozott mozdulattal a háthoz érinti. Ott tartja egészen addig, míg a rezonancia megszűnik. A szükséges időtartam megállapítására az első kezelés alkalmával visszajelzést kér a klienstől (a hangok elnyelődésének ideje kliensenként változhat). A rezgések megszűnte után ismét rezgésbe hozza a hangvillát, s az előző ponttól számítva 2-3 cm-rel lejjebb megismétli az eljárást. Így tesz egészen addig, míg a nyaktól a derék-tájékig végigpásztázza a testet. Ekkor megismétli a sorozatot a derék tájától felfelé indulva a nyak irányába. A kezelés-sorozatot a háttájék közepénél (a szívtájék irányában) fejezi be.

A sorozat a kliens állapotától és igényétől függően tetszőleges számban megismételhető. A kezelés javasolt minimális időtartama húsz perc, maximum időkorlát nincs.

Gyakran elkövetett apró hibák

Figyelmen kívül hagyjuk az intuícióinkat, pedig a hatékony kezelések szempontjából néha egyenesen életbevágó fontosságúak lehetnek. Egy nehéz eset kezelésénél nagyszerűen kiegészíthetik a racionális gondolkodást, összevethetjük a tényekkel és a logikai összefüggésekkel.

 

8. CRYSTAL TUNER
Ragyogó híd ég és föld között

Rezgésszám:

A Crystal Tuner a legmagasabb hangú hangvilla, 4096 Hz-re hangolt. Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 4096 rezgést végez. Ez a legkisebb, legrövidebb szárú hangvilla. Összetéveszthetetlen.

Az Crystal Tuner használatától várható előnyök:

Sokoldalú alkalmazhatósága közül a következő használati módok a legnépszerűbbek:

 • Rezonanciájával növelhető a különböző alternatív kezelésekhez használt kristályok, drágakövek gyógyító ereje, mivel megtisztítja és felerősíti a rezgésüket.
 • Gyógyítások megkezdésekor, meditációt megeőzően, vagy szertartások végzése előtt különösen ajánlott a használata - az emberek ilyen élethelyzetekben igénylik és nagyra értékelik a tiszta energiájú helyeket.
 • A térben (helyiségben) lévő egyenlőtlen, diszharmonikus energiák egyszerűen és gyorsan elsímathatók, kiegyenlíthetők.
 • Személyes életterünket (lakásunk) tiszta rezonanciájú térré változtathatjuk, megszabadulhatunk a felesleges, "elfáradt" energiáktól.
 • Munkahelyünkön (rendelőnkben) magunknál tartva, létre tuduk hozni a munkához, gondolkodáshoz, alkotáshoz nélkülözhetetlen tiszta rezonanciájú teret.
 • Orvosok, terapeuták, alternatív gyógyászok a kliensekkel történő találkozások előtt és között, továbbá kellemetlen epizódok után megszabadulhatnak az ott maradt diszharmonikus energia-foszlányoktól.
 • Tanárok, oktatók az óraközi szünetekben "felfrissíthetik" a tantermek energiáját.
 • Utazások alkalmával a szállodai szobákban az előző vendégek által hátrahagyott kellemetlen rezonanciák azonnal kiegyenlíthetők.


Ötletek gyakorlati alkalmazásra

1. Példa egyéni, otthoni használatra

A következő példabeli használat célja kettős: egyrészt megszabadítani otthonunkat, szobánkat az "elfáradt", ártalmat okozó energiáktól, másrészt pedig feltölteni friss, egészséges energiával.

Lazán tartott kezünkkel fogjuk a hangvillát oly módon, hogy az ujjaink ne érintkezzenek a hangvilla párhuzamos száraival. Hozzuk rezgésbe a Crystal Tunert akár úgy, hogy a térdünkhöz vagy a másik kezünkhöz ütjük, akár úgy, hogy kis gumikalapácsal megütjük valamelyik szárát. Ezt követően induljunk el a helyiség egy pontjáról - célszerű például a szoba egyik sarkából -, majd szép lassan, újra és újra rezgésbe hozva a hangvillát, járjuk be a teret. Kedvünk szerint mozgathatjuk a térben a hangvillát le és föl, jobbra és balra, vagy köröket leírva. Nincs szabály arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig tartson a művelet - nagyban függ a helyiség energetikai állapotától, méretétől. Bízzunk az érzéseinkre!

2. Példa terápiás közegben való használatra

A következő példabeli hangvillahasználat célja az auramező intenzív energetizálása. Ennél a módszernél tartsuk szem előtt azt a körülményt, hogy nem mindenki szereti a magas hangokat. Vannak olyanok, akik számára szinte bántó lehet ez a magas rezonancia. Ha azt tapasztaljuk, hogy a kliensnek diszkomfort érzése támad a kezelés alatt, úgy inkább fejezzük be a műveletet, s keressünk más, alkalmasabb módszert problémáinak orvoslására.

A technika három fázisból áll. Két Cystal tuner hanvillára van szükségünk.

Az első fázisban csak egy hangvillát használunk. A más megismert módok egyikével hozzuk rezgésbe, s a fekvő pozícióban lévő klienst kétszer-háromszor mintegy körbejárjuk a rezgő hangvillával - a testétől kb. fél méter távolságban. A térben a hangvillát mozgathatjuk is, különböző formákat írhatunk le - nyolcasokat, köröket. Mivel a magas rezonanciák gyorsan megszűnnek, így gyakran kell rezgésbe hoznunk az eszközt.

A második fázisban mindkét hangvillát használjuk. Egyiket az egyik kezünkbe, másikat a másik kezükbe vesszük. Rezgésbe hozzuk őket vagy úgy, hogy egymáshoz ütjük, vagy aktivátort használunk. A rezgő hangvillákat a fejtetőtől indulva lefelé, a test fölött kb. 20 cm magasságban mozgatjuk. Amint a hangja elhalt, ismét rezgésbe hozzuk a már megismert módon. Ezzel az eljárással háromszor “végigsímítjuk” a testet a fejtől lefelé, a test egész hosszában.

A harmadik fázisban ismét egy hangvillával dolgozunk. A hason fekvő klienst az első fázisban már megismert módon körbejárjuk a rezgő hangvillával.

A fenti eljárás önálló kezelésként és kiegészítő, egyéb kezelés befejező mozzanataként is alkalmazható. Javasolt időtartam: maximum tíz perc.

Gyakran elkövetett apró hibák

Nem vesszük észre, hogy a kliensnek ez módszer túlságosan erős ingerthatást jelent: a magas frekvencia nem energetizálja, hanem egyenesen túlstimulálja, s ezáltal stresszes állapotot eredményez.

 

9. WHOLE BODY TUNERS
Hangoljuk magunkat egészségre!

A test olyan dinamikus energiarendszer, mely az energiában létező értelmes, intelligens információ kifejeződése. Ennek következtében a test működését és koordinálását az energia interaktív módon segíti. E hipotézisről Linda G.S. Russek és Garry Schwartz amerikai tudós szerzőpáros "Living Energy Universe" című, a szkeptikusok és fizikusok által oly sokat bírált könyvében olvashatunk. E gondolat ismeretében könnyebben el tudjuk képzelni, hogyan lehetséges különböző frekvenciákkal szinte "emlékeztetni" a testünket, energiamezőnket, elménket az eredeti, egészséges állapotra, elősegíti a bal és a jobb agyféltekék harmonikusabb együttműködését.

E harmonizálásra szolgáló, két hangvillából álló készlet darabjai 256 Hz (C zenei hang) és 384 Hz (G zenei hang) hangolásúak. Ezek a hangok, illetve az egyidejű használatuk által létrejött speciális hangköz a görög kultúrából és mitológiából éppen úgy ismeretes, mint az indiai kultúrából. Például a görögök úgy nevezték e két hangot, mint az igazság hangjai, a görög mitológiában Apolló G-re, mint szent hangra hangolta a lantját, Lao Tzu az univerzális harmónia hangjaként nevezte, Indiában pedig úgy hiszik, Shiva a G hanggal "hívta táncba" az életet. E különleges hangköz a jin és jang energiákat is szimbolizálja.


Ötletek gyakorlati alkalmazásra

1. Példa egyéni, otthoni használatra

A következő gyakorlat célja általános harmonizálás és energetizálás.

Első lépésként tetszőleges testhelyzetben bal kezünkbe vegyük a 256 Hz-es mélyebb (zenei hang C) hangú hangvillát, a jobb kezünkbe pedig a 384 Hz (zenei hang G) magasabb hangú hangvillát. Hozzuk rezgésbe őket a korábban megismert módok valamelyikével. A már rezgő C hangvillát a bal fülünkhz, a G hangút a jobb fülünkhöz emeljük, s hallgassuk a hangjukat mindaddig, míg a rezgés hallható. Ezt követően hozzuk őket ismét rezgésbe, s ismételjük meg az előző mozdulatokat. Három ismétlés elegendő.

Második lépésként ismét hozzuk rezgésbe mindkét hangvillát, ám cseréljük meg őket: most a bal kezünkben a magasabb hangú, jobb kezünkben pedig a mélyebb hangú hangvillát fogjuk. Az eljárás minden másban megegyezik az első lépésben leírtakkal.

Harmadik lépésként ülő testhelyzetben ismét hozzuk rezgésbe mindkét hangvillát, most viszont ne a fülünkhöz tartsuk őket, hanem a testünk előtt mozgassuk - különböző formákat írhatunk le a levegőben, például körözés, keresztezés.

2. Példa terápiás közegben való használatra

A következő gyakorlat célja az egyéni használathoz hasonlóan harmonizálás és energetizálás, mely önálló kezelésként, vagy alapkezelések kiegészítéseként is alkalmazható.

A terapeuta a fekvő testhelyzetben (hason vagy hanyatt fekvő) lévő kliens feje előtt helyezkedik el. Bal kezébe a mélyebb (C), jobb kezébe a magasabb (G) hangvillát tartja. Aktivátor használatával, vagy a térdeihez ütve rezgésbe hozzaA őket, s a test közelében - fölötte kb. 10 cm távolságban - a következőképpen mozgatja: egy kiválasztott pont fölött a mély hangú hangvillát egy helyben tartja, a magasabb hangú hangvillát pedig fölötte váltakozva vertikálisan és horizontálisan mozgatja. Amint a hangvillák hangja már nem hallható, a mozdulatsort megismétli, egy másik pont fölé tartva a mély hangvillát. Így halad végig a fejtől a törzs árányába. Az alkalmazások időtartamára vonatkozóan nincs szabály. Minden attól függ, hogy a kliens hogyan reagál az átéltekre.


Szeretne még többet megtudni?

Figyeljük meg, hogy a keletkező hangokat először mint egészet fogjuk észlelni. Az egymástól különböző hangokat, az apró részleteket, az árnyaltságokat csak ezt követően fogjuk meghallani. Ez a jelenség az észlelés azon jellegzetességén alapul, hogy kutatások szerint az emberi agy először mindent leegyszerűsít, s a bonyolultabb összefüggések észlelése csak ezután történik.

 

10. Chakra Set
Gyógyító, harmonizáló erők


A terapeuták mindennapjaiban gyakran megesik, hogy olyan összetett problémák kezelésére kell vállalkozniuk, amelyek komplex kezelési módot és jó felszerelést igényelnek. Nem csoda, ha körükben a Chakra Set a legkedveltebb terápiás készletek egyike - használatukkal mellett megtapasztalhatják, hogy ősi időkből ránk hagyományozódott módszerek alkalmazását a modern világ eszközei hatékonyan támogatják. A csakra szet használatával sok fölösleges próbálkozástól kímélhetik meg magukat és klienseiket egyaránt.

A keleti tanításokon alapuló csakrarendszerről, mőködéséről, az egyes csakrák testi-lelki befolyásáról, energetikai vonatkozásáról számos nagy tudású és hiteles szerző publikációja hozzáférhető, tanfolyamokon, előadásokon tanulható. Így itt nem térünk ki arra, melyek azok testi-lelki bajok, melyek számára gyógyírt jelenthet a csakra-szet alkalmazása. Feltételezhető, hogy a lehetséges használók értik az egyes csakrák működési zavarainak hátterét, értelmezni tudják az egyes csakrákhoz kapcsolódó mentális, érzelmi kérdéseket, fizikai működési zavarokat, kapcsolódó szerveket. Érdemes megemlíteni, hogy az emberi energeiarendszer mélyebb megértésére, a szellem és test, a betegség és gyógyulás között fennálló összefüggések alapos ismeretére van szükség ahhoz, hogy a csakra szetet tudatosan, eredménnyel lehessen alkalmazni.

Ötletek gyakorlati alkalmazásra

1. Példa egyéni, otthoni használatra

A csakra hangvillák használata előtt javaslom, hogy ismerkedjenek meg az egyes csakrák specifikus jellemzőivel, tartalmuk és jelentőségük lényegével.

2. Példa terápiás közegben való használatra

Hamarosan folytatjuk...

©Bálint Györgyi

Az információk felhasználásával és az eszközök használatával kapcsolatos megjegyzés:

A weboldalon megjelenő valamennyi információ tájékoztatásul szolgál, s nem feltétlenül azonos az egzakt tényeken alapuló orvostudomány konzekvenciáival. Legjobb tudásunk és szándékunk alapján adjuk közre az oldalon szereplő szövegeket továbbgondolás és az érdeklődés felkeltése céljából, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása az olvasó saját felelősségére történhet, az oldalon leírtak alkalmazásából fakadó esetleges közvetlen vagy közvetett károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Az itt olvasható információk üzleti célra, képzésekhez nem használhatók fel. Sem az egész szöveg, sem pedig részei nem publikálhatók és nem terjeszthetők a szerző előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön e-mailt a legators@t-online.hu címre, melyben nevét, címét, a felhasználni kívánt információt és a felhasználás célját írja le.

Kulcsszavak: hangvilla, terápiás hangvilla, OM hangvilla, Crystal Tuner, Otto hangvilla, chakra set, csakra szet, Brain Tuning Forks, Vital Sound Set, Human Organ Set, Planetary Set, Whole Body Tuners, hangterápia, rezgésterápia, terápia, alternatív terápia, kiegészítő terápia, energetizálás, frekvencia, rezgés