<< VISSZA AZ INTUITÍV HANGSZEREKHEZ

 

Hangszeren gyakorló gyermekeket megfigyelve azt láthatjuk, hogy teljesen el tudnak mélyülni a zenélésben. Ha visszaemlékezünk arra, milyenek voltunk gyermekkorunkban, eszünkbe jut, hogy bátran próbálkoztunk, akár újra és újra, ha valamit meg akartunk tanulni. Nem sajnáltuk az időt és türelmet ahhoz, hogy megtanuljunk elvégezni akár bonyolult tevékenységeket is. Ám amint felnőtté válunk, legtöbben könnyen zavarba jövünk, ha valami olyasmit kell csinálnunk, amit korábban még nem tanultunk, nem gyakoroltunk.

Gyakran megfigyelhető, amikor felnőttek kezébe adnak akár egy egészen egyszerű hangszert hogy megszólaltassák, rendszerint szabadkoznak, hogy ez nekik nem megy, gyermekkorukban nem tanultak zenét, nem jártak zeneiskolába. Úgy vélik, lehetetlen, hogy bármilyen hangszeren is játszani tudjanak. Józan eszükkel, racionális gondolkodásukkal összeegyeztethetetlen bármilyen zenélés anélkül, hogy ismernék a zenetanítás Európában klasszikusnak számító módszereit.

Amint az ismert zenész és karmester, Sergin Celibidache megfogalmazta, mindenkiben benne rejlik a muzsikus - gondoljunk csak arra, amikor autóvezetés közben énekelünk, vagy a fürdőkádban dúdolgatunk. S tegyük hozzá, mindannyiunkban él az önkifejezés iránti vágy is, amikor a mindennapokból kiragadva szeretnénk átadni magunkat a kifejezés valamely formájának. A hangszerjáték, a zenélés örömteli és élvezetes új formáját jelentheti érzéseink szabad kifejezésének.

Az intuitív hangszerek kellően egyszerűek ahhoz, hogy bárki - akár zenei tapasztalatok nélkül is - megszólaltassa őket. Zenei érzék vagy zenei képzettség híján is kifejező zenéket, ritmusokat, dallamokat tudunk játszani e hangszereken. Átélhetjük a zenélés nyújtotta örömöt, ha egyéniségünknek, adottságainknak megfelelő hangszert választunk, s nem támasztunk magunkkal szemben túlságosan magas elvárásokat. Nem csak a józan ész által lehet ugyanis megismerni, megérteni és átélni a "zenecsinálást", hanem lelkünkből játszva, ösztönösen, spontán módon is, működni engedve az intuíciónkat.

A zenehallgatás, zenélés nemcsak elvarázsol bennünket, vagy derűsebbé teszi a hangulatunkat - egyre több tudós elismeri, hogy a zene ritmusa hat a vegetatív rendszerünkre, harmóniája a szellemünkre, dallamossága az érzelmi rendszerünkre. A zenehallgatásnak, zenélésnek tehát - beleértve az intuitív zenélést is - erőteljes hatása van a testre, lélekre, szellemre.

A zene, zenélés örömszerző, stresszoldó, kreativitást fejlesztő hatása ma már széles körben elismert, ám érdemes megemlíteni további, ritkábban említett, áldásos hatását is. Íme néhány ezek közül:


  • Csökkenthető a magányosság, a társadalmi elszigeteltség érzése.

  • Erősíthető a rend és a törvényszerűségek iránti érzék (hierarchikus rendszerek és szabályok éppúgy érvényesek a zenében, mint az emberben és a kozmoszban).

  • Fejleszthető a belső képzelőerő.

  • A zenei improvizáció által növekedhet a személyes kifejezőkészség.

  • Erőteljesen javulhat a megfigyelő- és kommunikációs készség.

  • Fejleszthető az intuitív, érzelmi és értelmi emlékezet.


Hogyan fogjunk hozzá az intuitív zenélés izgalmakkal teli világának felfedezéséhez? Hamarosan erre a kérdésre is megpróbálunk választ adni.

Shruti boxok a hangterápiában

Az indiai zenében jól ismert shruti box zenei előképzettség nélkül is könnyen megszólaltatható hangszer. Indiában főként fúvós hangszerek és énekesek kísérő hangszereként ismert napjainkban. Működési elve a harmóniumhoz hasonlítható.

Kézi fújtató segítségével lehet a levegőt a rezgő nyelves sípokhoz továbbítani. Mivel a hangszeren a hangmagasság és a hangerősség a hangszer oldalán található szelepek nyitásával, valamint a fújtató mozgatásával nagyon könnyen változtatható, így egyszerű a kissé lüktető, zúgó hangzás folyamatos fenntartása. A hangterápiában is jól használható hangszer, mivel énekléssel, tibeti hangtálakkal együtt gyönyörű, harmonikus hanghatást ad.
Az általunk forgalmazott shruti boxok neves indiai műhelyben készülnek. Minden hangszer kézi megmunkálással készül, a legapróbb alkatrészt és díszítő elemet is kézi munkával állítják elő.

A következőkben bemutatunk néhány, a hangterápiában különösen hatásos akkord hangkombinációt:

Hármas hangzatok:
C E G, E G C', D F A, Cis Fis B, C Dis G, C Dis Gis, C F Gis, Dis Fis H.

Négyes hangzatok:
C E G C', C Dis Gis C', C F Gis, C', D F A C', C E Fis A, Cis E Gis H, Cis E G H

 

Hetven húros hangágy

Az adatokat hamarosan feltöltjük, kérjük látogasson vissza később!

 

Fotó: Szilágyi Zoltánné Bálint Györgyi

 

Kulcsszavak: intuitív zene, shruti box, hangágy, hangmasszázs, hangterápia